top of page

AktivA - Artrosegruppe

Aktiv med artrose er et program hvor hensikten er å innføre internasjonale retningslinjer for behandling av atrose i klinisk fysioterapi praksis. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd. Målet er at alle artrose pasienter i Norge skal bli tilbudt denne kunskapsbaserte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet. 300 000 i Norge har artrose, men 90% har lav/moderat form for artrose, som kan behandles effektivt. 

 

 

AktivA prosess:

 

• Elektronisk registrering

• Artrose skole 

• Undersøkelse og testing

• Veiledet trening 6-12 uker

• Testing etter 12 uker

• Oppfølgning videre trening

 

Ta kontakt med Stian for å vite neste dato for deltakelse. 

bottom of page